កម្ពស់មួយម៉ែត្រពីដី - ចឺម និង ខាន់ ស៊ីអឿន ( Music Video )

5,073,899 Просмотры
Sunday Production Official
Sunday Production Official Опубликовано 19-01-2021

Описание ролика

បទ : កម្ពស់មួយម៉ែត្រពីដី
ដឹកនាំសម្តែង: គីម ផល្លី
និពន្ធទំនុកច្រៀង : ហ៊ាង ម៉េងហួរ
និពន្ធMelody : ខាន់ ស៊ីអឿន
និពន្ធបទភ្លេង: រិន សុជាតិ
ថតដោយ: គីម ផល្លីន
កាត់តរូបភាព: គីម ផល្លី
ច្រៀងដោយ : ចឺម និង ខាន់ ស៊ីអឿន
( Music Video )
#SundayProduction#Jerm&khanhsioun#kamposmuymetpidey

Follow Us:
YouTube : https://www.youtube.com/sundayproductionofficial
Facebook: www.facebook.com/SUNDAY.PRODUCTION.SD/

Copyright © Sunday production
Website: www.sundayproduction.com
Contact: Sundayproduction@gmail.comПохожие видео